Text 1 Jun 3 notes

Với mình thì tumblr giống như một nơi nội tâm đáng lẽ phải nhỏ bé, nhưng đã trở nên thật rộng lớn. Lên tumblr để nhìn thấy những mảnh cắt muôn màu của nhân sinh vô cùng dài rộng, nhưng trong cuộc sống rộng lớn đó lạc lõng con người quá sức cô đơn. 

Photo 1 Jun 1,723 notes foralifetimethings:

imgfave:

Posted by bubble

bên nào hết sơn trước ta :))

khoảng 2 ngày sau cái cột sẽ dày thêm 10cm vì độ dày của lớp sơn =)))

foralifetimethings:

imgfave:

Posted by bubble

bên nào hết sơn trước ta :))

khoảng 2 ngày sau cái cột sẽ dày thêm 10cm vì độ dày của lớp sơn =)))

via a lifetime.
Photo 10 Apr 37,251 notes lên tumblr cảm giác như đang đi hoang. Nhấn hết người này đến người khác, scroll mãi scroll mãi cứ như đang đi du lịch thật xa.

lên tumblr cảm giác như đang đi hoang. Nhấn hết người này đến người khác, scroll mãi scroll mãi cứ như đang đi du lịch thật xa.

via .
Photo 10 Apr 15,780 notes

(Source: rudeteen)

via .
Photo 10 Apr 9,786 notes 1 mm/s

1 mm/s

(Source: geo-wee)

Photo 5 Apr 13,602 notes
Link 25 Mar 74 notes http://elwinds.tumblr.com/post/80568836727/may-hom-truoc-minh-a-tung-bao-la-minh-thich-om»

elwinds:

Mấy hôm trước mình đã từng bảo là.

"Mình thích ôm bạn gái ở 1 cửa hàng sách. số 5 Đinh Lễ. mình thích chỗ đó. vì nó kín đáo và nhiều sách cũ. Ờ, mùi giấy, mùi mốc, mùi sách.
1 gian phòng rộng với vài (chục) kệ sách. im ắng và tĩnh lặng.
và an toàn.

mình sẽ ôm bạn ấy. nhẹ thôi. chắc là sẽ luồn…

woah. TvT

via .
Photo 23 Mar 275 notes uvre:

Michael Reisch
Text 23 Mar 1,325 notes

69shadesofgayy:

I want to cuddle you.
Naked cuddle.
Sweet little cuddles that turn into sweet little kisses.
And then fuck the shit out of you.
And then some more sweet little kisses.
And more naked cuddles.

huhuhu~

Quote 23 Mar 87,121 notes
I just, I can’t describe what I feel for you but it starts from the pit of my stomach and warms my chest until I can practically feel every nerve ending in my body and all I want is for you to touch my skin.
— Late night texting (via forever-and-alwayss)

T-T

(Source: snowlilies)


Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Powered by Tumblr.