Photo 10 Apr 11,399 notes lên tumblr cảm giác như đang đi hoang. Nhấn hết người này đến người khác, scroll mãi scroll mãi cứ như đang đi du lịch thật xa.

lên tumblr cảm giác như đang đi hoang. Nhấn hết người này đến người khác, scroll mãi scroll mãi cứ như đang đi du lịch thật xa.

via Paranoid.
Photo 10 Apr 8,705 notes

(Source: rudeteen)

via Paranoid.
Photo 10 Apr 4,196 notes 1 mm/s

1 mm/s

(Source: geo-wee)

Photo 5 Apr 9,288 notes
Link 25 Mar 21 notes http://elwinds.tumblr.com/post/80568836727/may-hom-truoc-minh-a-tung-bao-la-minh-thich-om»

elwinds:

Mấy hôm trước mình đã từng bảo là.

"Mình thích ôm bạn gái ở 1 cửa hàng sách. số 5 Đinh Lễ. mình thích chỗ đó. vì nó kín đáo và nhiều sách cũ. Ờ, mùi giấy, mùi mốc, mùi sách.
1 gian phòng rộng với vài (chục) kệ sách. im ắng và tĩnh lặng.
và an toàn.

mình sẽ ôm bạn ấy. nhẹ thôi. chắc là sẽ luồn…

woah. TvT

via .
Photo 23 Mar 267 notes uvre:

Michael Reisch
Text 23 Mar 1,297 notes

69shadesofgayy:

I want to cuddle you.
Naked cuddle.
Sweet little cuddles that turn into sweet little kisses.
And then fuck the shit out of you.
And then some more sweet little kisses.
And more naked cuddles.

huhuhu~

Quote 23 Mar 65,002 notes
I just, I can’t describe what I feel for you but it starts from the pit of my stomach and warms my chest until I can practically feel every nerve ending in my body and all I want is for you to touch my skin.
— Late night texting (via forever-and-alwayss)

T-T

(Source: snowlilies)

Link 23 Mar 2 notes #GloriaJeans»

elwinds:

"Anh ạ. Thật đau khi cứ đinh ninh một vị trí trong lòng người ta là của mình. Và đột ngột biết rằng vị trí ấy là của người khác. :)
Anh nghĩ sao nếu người ta chưa từng đặt mình vào vị trí ấy nhưng lại tạo cho mình ảo giác?”

Đây không biết là người thứ mấy nói với mình, kiểu thế này.

Lại nhớ…

mình rất ngạc nhiên vì mấy cái này ko có note nào…

via .
Link 23 Mar 20 notes http://dry-martinii.tumblr.com/post/80408520123/elwinds-minh-thich-om-ban-gai-o-1-cua-hang»

elwinds:

Mình thích ôm bạn gái ở 1 cửa hàng sách. số 5 Đinh Lễ. mình thích chỗ đó. vì nó kín đáo và nhiều sách cũ. Ờ, mùi giấy, mùi mốc, mùi sách.
1 gian phòng rộng với vài (chục) kệ sách. im ắng và tĩnh lặng.
và an toàn.

mình sẽ ôm bạn ấy. nhẹ thôi. chắc là sẽ luồn tay vào mớ tóc dài của…

TvT


Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Powered by Tumblr.